Aktuality

Již byla spuštěna online registrace na 34.ročník závodu.

Přihlašovací formulář https://goo.gl/forms/WowzOXk7qU692swi1

Součástí formuláře je potvrzení souhlasu se zpracováním osobních údajů, jehož plné znění je níže.

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů
 1. Udělujete tímto dobrovolně souhlas POŘADATELI se sídlem Pihel 255, 471 18, Nový Bor – Pihel (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovával tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • bydliště
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • fotografie z průběhu akce
 1. Jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní číslo, e-mailovou adresu a fotografie z průběhu akce je nutné zpracovat:
 1. a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu Horolezecký Krosmaraton 2018, který organizuje Správce. Akce se koná dne 3.11.2018 v Sosnové u České Lípy.
 1. b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 3 let ode dne udělení souhlasu.
 1. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci na výše uvedenou adresu.
 1. Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím pořadatelů Horolezeckého Krosmaratonu 2018
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
 • vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Tradiční běžecký závod pro horolezce i širokou veřejnost